Logo

Onderstaand is de informatie te vinden die wij publiceren om voor de ANBI status in aanmerking te komen. Deze informatie is voor het laatst geupdate op 25 januari 2016.

 

Jongerenwerkgroep Christenvervolging

 

Gegevens stichting

Naam: Stichting Jongerenwerkgroep Christenvervolging

RSIN nummer: 859335750

Contactgegevens secretariaat: Esdoornlaan 8a, 8071AT Nunspeet.

Bestuurders (officieel): Harm Jan*, Cornelien van de Brand, Petra*.

Commissieleden: Martin Polinder, Maarten de Bruin, Jeanne van Milligen, Annedine Knulst.

Beloningsbeleid: geen van de commissieleden ontvangt salaris of een vergoeding voor werkzaamheden. Wel worden er vergoedingen voor daadwerkelijk gemaakte onkosten en kilometers uitgekeerd.

 

*Achternamen alleen op verzoek beschikbaar i.v.m. veiligheidsredenen. 

 

Doelstelling en Beleidsplan

Doelstelling: Bevorderen van het bewustzijn over de vervolgde kerk (onder jongeren) binnen kerken, christelijke scholen en christelijke verenigingen in Nederland.

Samenvatting beleidsplan 2015: Organiseren zangavond (1 oktober 2016) met de doelstelling om aandacht te vragen voor de vervolgde kerk en geld binnen te brengen voor projecten van partnerorganisaties. Daarnaast organiseren we lezingen en presentaties op scholen en verenigingen. Eventuele financiële opbrengst gaat naar projecten van partnerorganisaties.

Partnerorganisaties: Open Doors, SDOK, HVC, PECA.

 

Financiële verantwoording 2014:

- Baten: 2.495,59 (giften en sponsoring t.b.v. zangavond 2014)

- Lasten: 2.173,74 (kosten voor de zangavond a 1.173,54* en gift aan project IS ontvlucht van partnerorganisatie HVC a 1.000)

- Saldo per 1-1-2015: 321,85

 

Financiële verantwoording 2015:

- Baten: 5.782,85 (giften en sponsoring t.b.v. zangavond 2015)

- Lasten: 5.787,41 (kosten voor de zangavond a 1.496,76* en geldbedragen t.b.v. partner stichtingen HVC en PECA, ook is afgelopen jaar geld binnengehaald en direct overhandigd aan PECA, dit valt buiten dit verslag) 

- Saldo per 1-1-2015: 317,29

 

 

*De doelstelling van de zangavond is aandacht vragen voor christenvervolging en middelen bijeen brengen. De kosten konden ook dit jaar weer volledig gedekt worden door sponsors, zodat de collecte (en nog iets extra's) aan het project IS Ontvlucht besteed kon worden. Onder de kosten vallen o.a. de kerkhuur, koren en musici, advertenties etc. 

Snel naar